Schools in MirzapurSearch
Affiliation Number Name Address Phone E-mail Website
530322 AMAR JYOTI PUB SCHOOL AMAR JYOTI PUB SCHOOL
MIRZAPUR ROAD HISSAR HARYANA
,HARYANA-122105
-29336,
2130646 PT RAMKINKAR UPADHYAY VIDYAPITH PT RAMKINKAR UPADHYAY VIDYAPITH
KACHHWA BAZAR, KATAKA MARG MIRZAPURUTTAR PRADESH
,UTTAR PRADESH-231501
05442-282156,
principalptrku@gmail.com
2130621 KACHHWA CHRISTIAN SCHOOL KACHHWA CHRISTIAN SCHOOL
KACHHWA MIRZAPUR UTTAR PRADESH
,UTTAR PRADESH-231501
05442-282229,
yesuratnam_principal@yahoo.com NA
2130676 MALTI SHIKSHA SANSTHAN MALTI SHIKSHA SANSTHAN
KAILHAT PO PACHEVRA MIRZAPUR UTTAR PRADESH
,UTTAR PRADESH-231305
05443-220034,
2130516 DAFFODILS PUBLIC SCHOOL DAFFODILS PUBLIC SCHOOL
LOHIA TALAB MIRZAPUR UTTAR PRADESH
,UTTAR PRADESH-231001
05442-242432,
07398180100, 08004356557
daffodilsmrz@gmail.com
2130315 AMBIKA DEVI HIGH SCHOOL AMBIKA DEVI HIGH SCHOOL
PANAURI KALAN DISTT. MIRZAPUR UTTARPRADESH
,UTTAR PRADESH-231211
05442-273388,
nkpandeymzp@gmail.com
2130316 VIDYAVASINI PUBLIC SCHOOL VIDYAVASINI PUBLIC SCHOOL
BHARAHANA MIRZAPUR UTTAR PRADESH
,UTTAR PRADESH-231001
-63946,
66862
vishnushukla78.vs@gmail.com
2130032 LIONS SCHOOL LIONS SCHOOL
LAL DIGGI WEST ROAD MIRZAPUR UTTAR PRADESH
,UTTAR PRADESH-231001
05442-220603,
lionsschool.mrz@rediffmail.com, shail.tewari@rediffmail.com
2131823 Shemford School Shemford School
Natwa Road, Mirzapur,
,Uttar Pradesh- 231001
-8601800228,
principal@mirzapur-shemford.com, suparnasinha65@gmail.com www.mirzapur.shemford.com
2131158 Dr. Savita Memorial Global Academy Dr. Savita Memorial Global Academy
NAGARPUR, CHUNAR
,UTTAR PRADESH-231304
-05443-290335,
smga_chunar@yahoo.com
130445 SAMARTHA SCHOOL SAMARTHA SCHOOL
-Mahabubnagar
,Telangana-509002
-8501981960,
bharat.gwl076@gmail.com